Sex Chakra

स्वाधिष्ठान चक्र
स्वाधिष्ठान चक्र लिंगस्थानाजवळ असते. याचा रंग नारिंगी आहे. हे चक्र जल तत्त्वाचे कारक आहे. प्रवाहिता हा याचा सूक्ष्म गुणधर्म आहे. या चक्रामुळे शरीरातील प्रजननसंस्था कार्यरत राहते. या चक्राचे मूलाधार चक्रावर आधिपत्य असते. आपल्या शरीरातील शुक्र, रक्त, लाळ, मूत्र व स्वेद हे जल तत्त्वाच्या अधीन आहेत. प्रत्येक व्यक्तीतील ‘स्व’चे अधिष्ठान येथे असते. स्वाधिष्ठान चक्र हे कामभावनेच्या स्फूर्तीचे केंद्र आहे. नवनिर्मितीचे कार्य स्वाधिष्ठान चक्राच्या आधिपत्याखाली येते. मानसिक विकासासाठी हे महत्त्वपूर्ण चक्र आहे. ज्याचे स्वाधिष्ठान चक्र सक्षम असते, ती व्यक्ती मनमिळाऊ, प्रेमळ व कल्पक असते.

ध्यान - स्वाधिष्ठान चक्र

स्वाधिष्ठान चक्राच्या कार्यकारिणीमधील दोष

ज्या वेळी स्वाधिष्ठान चक्राच्या कार्यकारिणीमध्ये दोष उत्पन्न होतात, तेव्हा लैंगिक दोष, नपुंसकता, प्रोस्ट्रेट ग्रंथींची वाढ, जननेंद्रियांचे विकार, मूत्राशयाचे विकार, क्रॉनिक किडनी डिसीज, किडनी स्टोन, मासिक पाळीचे त्रास, पी.सी.ओ.डी., गर्भधारणा/प्रसूतीतील अडथळे इ. शारीरिक व्याधी उद्भवू शकतात. तसेच मतिमंदत्व, कामवासनांवर नियंत्रण नसणे, संशयी व शंकेखोर स्वभाव अशा मानसिक व्याधी उद्भवू शकतात.

सप्तचक्रे

Root Chakra

मूलाधार चक्र

मूलाधार चक्र मेरुदंडाच्या तळाशी असते. याचा रंग लाल आहे...

Sex Chakra

स्वाधिष्ठान चक्र

स्वाधिष्ठान चक्र लिंगस्थानाजवळ असते. याचा रंग नारिंगी आहे...

Navel Chakra

मणिपूर चक्र

मणिपूर चक्र नाभी/बेंबीवर असते. याचा रंग नारिंगी पिवळा आहे...

Heart Chakra

अनाहत चक्र

अनाहत चक्र छातीच्या मध्यभागी म्हणजेच हृदयाजवळ असते...

Throat Chakra

विशुद्ध चक्र

विशुद्ध चक्र कंठस्थानी असते. याचा रंग निळा आहे....

Third Eye Chakra

आज्ञा चक्र

आज्ञा चक्र भ्रूमध्य म्हणजेच दोन्ही भुवयांच्या मध्ये असते...

crown chakra final

सहस्रार चक्र

सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र म्हणजेच टाळूवर असते.हे प्राणशक्तीचे...

Where there are problems, There are solutions too ! Where there is fear,
There is Courage too!

Niraamay for a healthy and happy life!