सेंटर्स

निरामय सेंटर - पुणे

ऑफिस नं. 101, पहिला मजला, मांडके बिझनेस सेंटर, आप्पा बळवंत चौक, नारायण पेठ, पुणे – 411030 शनिवार ते गुरुवार दुपारी 12 ते सायं. 8. ऑनलाइन : सर्व दिवस दुपारी १२ ते सायं. ८ अपॉइंटमेंटसाठी संपर्क मो. : 70280 81158 अधिक माहितीसाठी संपर्क 020-67475050

निरामय सेंटर - मुंबई

ऑफिस नं. 407 ते 410 म्हात्रे पेन बिल्डींग, सेनापती बापट मार्ग, दादर (प.) मुंबई. शनिवार ते गुरुवार दुपारी 12 ते सायं. 8. ऑनलाइन : सर्व दिवस दुपारी १२ ते सायं. ८ अपॉइंटमेंटसाठी संपर्क मो. : 70280 81160 अधिक माहितीसाठी संपर्क 020-67475050

निरामय सेंटर - चिंचवड

सी-1, शॉप नं. 12, शांतिबन सोसायटी, सेवाविकास बँकेशेजारी, चापेकर चौकाजवळ, चिंचवड शनिवार ते रविवार दुपारी 12 ते सायं. 8. मंगळवार ते गुरुवार दुपारी 4 ते सायं. 8. ऑनलाइन : सर्व दिवस दुपारी १२ ते सायं. ८ अपॉइंटमेंटसाठी संपर्क मो. : 70280 81159 अधिक माहितीसाठी संपर्क 020-67475050

निरामय सेंटर - कोल्हापूर

पीकेपी एम्पायर, 2 रा मजला, शाहुपूरी, 5 वी गल्ली, सन्मती को. ऑप. बँकेजवळ, कोल्हापूर शनिवार ते गुरुवार दुपारी 12 ते सायं. 3. सोमवार दुपारी 5 ते सायं. 8. ऑनलाइन : सर्व दिवस दुपारी १२ ते सायं. ८ अपॉइंटमेंटसाठी संपर्क मो. : 70280 81157 अधिक माहितीसाठी संपर्क 020-67475050

ऑनलाईन अपॉइंटमेंटसाठी

निरामय सेंटर्स

स्वयंपूर्ण उपचार सुरू करण्यासाठी रुग्ण ऑनलाईन डॉक्टरांना भेटू शकतो. उपचार ऑनलाईन सुरू करण्यासाठी रुग्णाने रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भरावा किंवा माहिती ई- मेल ( niraamaywellness@gmail.com) किंवा व्हॉटस् ऍप (7028701323) द्वारे पाठवावी.

या सर्व माहिती सोबत रुग्णाने २०० रुपये कन्सलटेशन फी ही नेट बँक, गुगल किंवा इतर ऑनलाईन पेमेंट ऑप्शनच्या माध्यमातून ट्रान्स्फर करावी आणि त्याची पावती हि आम्हास व्हाट्स अप(7028701323) किंवा ईमेल ( niraamaywellness@gmail.com) वर पाठवावी. 

वरील सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर, निरामयकडून आपल्याला ऑनलाईन मिटिंगची पूर्ण माहिती पाठवण्यात येईल. रूग्णाने दिलेल्या वेळेत मिटिंगसाठी उपस्थित राहणे गरजेचे आहे.

Bank Details/ बँक खात्याची माहिती : Bank Account Number (बँक खाते क्रमांक ) : 9411820962 (९४११८२०९६२) Bank Name (बँकेचे नाव ): Kotak Mahindra Bank Ltd, Model colony, Pune . (कोटक महिंद्रा बँक, मॉडल कॉलोनी, पुणे) IFSC Code (आय. एफ. एस. सी. कोड): KKBK0001759 (केकेबीके०००१७५९)

Patient Registration Form

Please Give your Feedback

Where there are problems, There are solutions too ! Where there is fear,
There is Courage too!

Niraamay for a healthy and happy life!