Crown Chakra

सहस्रार चक्र

सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र म्हणजेच टाळूच्या ठिकाणी उमललेले ‘सहस्रदल कमल’ आहे. विश्वातील परमशक्तीचे हे प्रवेश केंद्र असून याचे मुख वरच्या दिशेस असते. सहस्रार चक्र व मूलाधार चक्र एकमेकांस संतुलित करतात. हे चक्र शरीरास परमतत्त्व पुरविते, ज्याला अमृत असेही म्हटले जाते. जे जिवाला जीवन देते. पंचतत्त्वांमध्ये कार्य करण्याचा भाव महत्तत्त्वामुळे जागृत झाल्यावर, त्यास कार्य करण्याची क्षमता परमतत्त्वामुळे प्राप्त होते.

सहस्रार चक्र हे शरीरातील ब्रह्मजागृतीचे केंद्र आहे. याचा रंग जांभळा आहे. नेणीव हा याचा सूक्ष्म गुणधर्म आहे. मूळ प्रेममय स्फुरण व ऐक्याचा भाव यामुळे येतो. परमात्म्याचे ज्ञान येथे होते. पर म्हणजे पलीकडे. आत्म्यापलीकडे, तत्त्वांपलीकडे म्हणजेच आपल्या जाणिवा, संकल्पना, बुद्धीपलिकडे असणारी अनुभूती किंवा साक्षात्कार या चक्रामुळे घडतात. उदा. मोगऱ्याचा सुवास. वास ही जाणीव आहे. मात्र त्यातून होणारा आंतरिक आनंद, प्रसन्नता, समाधान ही नेणीव आहे. अनुभव हा जड सृष्टीशी संबंधित असतो तर, अनुभूती ही त्या पलीकडे असते. ज्याचे सहस्रार चक्र सक्षम असते, ती व्यक्ती परोपकारी, आत्मज्ञानी असते.

ध्यान

सहस्रार चक्र कमकुवत झाल्यास, शरीराला परमतत्त्व कमी पडू लागते. ज्यामुळे शरीराची शक्ती क्षीण होते. बेशुद्धावस्था, भ्रमिष्टावस्था इत्यादी समस्या उद्भवतात. सहस्रार चक्राची सक्रियता केवळ साधनेतून वाढविली जाऊ शकते. मात्र त्यासाठी गुरुकृपेची आवश्यकता असते. अशुद्ध शरीर व मनास अतिरिक्त परमतत्त्व मिळाल्यास दोष अनेक पटींनी वाढू शकतात. शरीर अस्थिर होणे, झोप नष्ट होणे, शरीरात प्रचंड उष्णता वाढणे, मनावरील ताबा सुटणे अशा व्याधी उद्भवू शकतात.

सहस्रार चक्राच्या कार्यकारिणीमधील दोष

ज्या वेळी सहस्रार चक्राच्या कार्यकारिणीमध्ये दोष उत्पन्न होतात, तेव्हा मेंदू व पिनियल ग्रंथींशी संबंधित शारीरिक व्याधी उद्भवू शकतात.

तसेच, असमाधानी वृत्ती व मनःशांतीचा अभाव अशा मानसिक व्याधी उद्भवू शकतात.

साधारणतः सर्वच रोगांमध्ये एकापेक्षा जास्त चक्रे बाधित झालेली असतात. स्वयंपूर्ण उपचारांद्वारे एकाच वेळी सर्व चक्रांवर तसेच संपूर्ण सूक्ष्म देहावर उपचार केले जातात. त्यामुळे एकाच वेळी अनेक रोग बरे होऊ शकतात. बरे होण्यास लागणारा कालावधी हा रोगाच्या जटिलतेवर, रुग्णाच्या ग्रहणशीलतेवर व उपचारांमधील सातत्यावर अवलंबून असतो.

सप्तचक्रे

Root Chakra

मूलाधार चक्र

मूलाधार चक्र मेरुदंडाच्या तळाशी असते. याचा रंग लाल आहे...

Sex Chakra

स्वाधिष्ठान चक्र

स्वाधिष्ठान चक्र लिंगस्थानाजवळ असते. याचा रंग नारिंगी आहे...

Navel Chakra

मणिपूर चक्र

मणिपूर चक्र नाभी/बेंबीवर असते. याचा रंग नारिंगी पिवळा आहे...

Heart Chakra

अनाहत चक्र

अनाहत चक्र छातीच्या मध्यभागी म्हणजेच हृदयाजवळ असते...

Throat Chakra

विशुद्ध चक्र

विशुद्ध चक्र कंठस्थानी असते. याचा रंग निळा आहे....

Third Eye Chakra

आज्ञा चक्र

आज्ञा चक्र भ्रूमध्य म्हणजेच दोन्ही भुवयांच्या मध्ये असते...

crown chakra final

सहस्रार चक्र

सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र म्हणजेच टाळूवर असते.हे प्राणशक्तीचे...

Where there are problems, There are solutions too ! Where there is fear,
There is Courage too!

Niraamay for a healthy and happy life!