Throat Chakra

विशुद्ध चक्र
विशुद्ध चक्र कंठस्थानी असते. याचा रंग निळा आहे. हे चक्र आकाशतत्त्वाचे कारक आहे. आकारमान हा याचा सूक्ष्म गुणधर्म असून, शब्द हा याचा मूळ गुण आहे. आपल्या शरीरातील काम, क्रोध, लोभ, मोह व भय हे आकाश तत्त्वाच्या अधीन आहेत. घशातील सप्तपथ, श्वासनलिका, थायरॉईड व थायमस ग्रंथी यांवर नियंत्रण ठेवणे हे याचे प्रमुख कार्य आहे. विशुद्ध चक्र हे उच्च निर्मितीचे केंद्र आहे. अध्ययन, नियोजन, कलात्मकता हे याचे गुण आहेत. ज्याचे विशुद्ध चक्र सक्षम असते, ती व्यक्ती कलाकार, यशस्वी राजकारणी, व्यावसायिक, उद्योजक होऊ शकते.

ध्यान - विशुद्ध चक्र

विशुद्ध चक्राच्या कार्यकारिणीमधील दोष

ज्या वेळी विशुद्ध चक्राच्या कार्यकारिणीमध्ये दोष उत्पन्न होतात, तेव्हा घशाचे विकार, स्वरयंत्रातील दोष, लॅरेंजायटिस, टॉन्सिलायटिस, माउथ अल्सर, गॉयटर, थायरॉईड व पॅरा थायरॉईड ग्रंथींमधील दोष, दमा तसेच लिंफॅटिक सिस्टिममधील दोष इ. शारीरिक व्याधी उद्भवू शकतात. तसेच, अकारण चिंता करण्याचा स्वभाव, चिडचिड, अपराधीपणाची भावना, संभ्रमावस्था अशा मानसिक व्याधी उद्भवू शकतात.

सप्तचक्रे

Root Chakra

मूलाधार चक्र

मूलाधार चक्र मेरुदंडाच्या तळाशी असते. याचा रंग लाल आहे...

Sex Chakra

स्वाधिष्ठान चक्र

स्वाधिष्ठान चक्र लिंगस्थानाजवळ असते. याचा रंग नारिंगी आहे...

Navel Chakra

मणिपूर चक्र

मणिपूर चक्र नाभी/बेंबीवर असते. याचा रंग नारिंगी पिवळा आहे...

Heart Chakra

अनाहत चक्र

अनाहत चक्र छातीच्या मध्यभागी म्हणजेच हृदयाजवळ असते...

Throat Chakra

विशुद्ध चक्र

विशुद्ध चक्र कंठस्थानी असते. याचा रंग निळा आहे....

Third Eye Chakra

आज्ञा चक्र

आज्ञा चक्र भ्रूमध्य म्हणजेच दोन्ही भुवयांच्या मध्ये असते...

crown chakra final

सहस्रार चक्र

सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र म्हणजेच टाळूवर असते.हे प्राणशक्तीचे...

Where there are problems, There are solutions too ! Where there is fear,
There is Courage too!

Niraamay for a healthy and happy life!