तिथीनुसार दिनदर्शिका

निरामय घेऊन येत आहे एक वैशिष्ट्यपूर्ण दिनदर्शिका – समय निरामय – जी भारतीय वैदिक कालगणनेवर आधारित असेल! आजच्या काळाला अनुसरून चैत्रापासून फाल्गुनपर्यंतचा अर्थपूर्ण प्रवास यामध्ये घडणार आहे. सोबत असेल मुद्राशास्त्राची सखोल माहिती. भारतीय संस्कृतीवर निष्ठा असलेल्या प्रत्येकाच्या घरी ही दिनदर्शिका असायलाच हवी.

Where there are problems, There are solutions too ! Where there is fear,
There is Courage too!

Niraamay for a healthy and happy life!