गॅलरी

गॅलरी

आपणा सर्वांच्या साथीने निरामयच्या ऊर्जा प्रवासाला 11 फेब्रुवारी रोजी एक तप पूर्ण होते आहे. आपण दिलेले उदंड प्रेम आणि दाखविलेल्या विश्वासामुळेच हा प्रवास आज या टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. या आनंदाच्या क्षणी आनंदाचाच उत्सव करण्याचे आम्ही योजले आहे. जगभर पसरलेल्या आपल्या ‘निरामय परिवाराने’ एकत्र येऊन या सोहळ्याचा आनंद घ्यावा, यासाठी YouTube, Facebook, Instagram या social media platform वरून कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. ११ ते १७ फेब्रुवारी, रोज रात्रौ ८ ते ९ या वेळेत घरी राहूनच आपण या ‘तपपूर्ती सप्ताहाचा’ आस्वाद घ्यायचा आहे. प्रत्येक कार्यक्रम २४ तास चॅनेलवर उपलब्ध राहील. भेटूया तर मग…
Where there are problems, There are solutions too ! Where there is fear,
There is Courage too!

Niraamay for a healthy and happy life!