संपर्क

सेंटर्स

 

पुणे

ऑफिस नं. 101,
पहिला मजला,
मांडके बिझनेस सेंटर,
आप्पा बळवंत चौक,
नारायण पेठ, पुणे - 30

शनि. ते गुरू.
दु. 2 ते सायं. 8.

अपॉइंटमेंट साठी संपर्क
मो. : 70280 81158

अधिक माहिती साठी संपर्क
020-67475050

मुंबई

ऑफिस नं. 407 ते 410
म्हात्रे पेन बिल्डींग,
सेनापती बापट मार्ग,
दादर (प.) मुंबई.

शनि. ते गुरू.
दु. 12 ते सायं. 8.

अपॉइंटमेंट साठी संपर्क
मो. : 70280 81160

अधिक माहिती साठी संपर्क
020-67475050

चिंचवड

सी-1, शॉप नं. 12,
शांतिबन सोसायटी,
सेवाविकास बँकेशेजारी,
चापेकर चौकाजवळ, चिंचवड

शनि. ते बुध.
दु. 2 ते सायं. 8.

अपॉइंटमेंट साठी संपर्क
मो. : 70280 81159

अधिक माहिती साठी संपर्क
020-67475050

कोल्हापूर

पीकेपी एम्पायर,
2 रा मजला,
शाहुपूरी, 5 वी गल्ली,
सन्मती को. ऑप. बँकेजवळ,
दिपक ऑटोमोबाईल समोर,

शनि. ते गुरू.
दु. 2 ते सायं. 8.

अपॉइंटमेंट साठी संपर्क
मो. : 70280 81157

अधिक माहिती साठी संपर्क
020-67475050

 
  • उपचार सुरु करण्यासाठी रुग्णाने प्रत्यक्ष सेंटरला यावे.रुग्ण येण्याच्या स्थितीत नसल्यास त्याचा सध्याचा फोटो (चेहरा स्पष्ट दिसेल असा) व काही तपासण्या झाल्या असल्यास त्याचे रिपोर्ट्स घेऊन नातेवाईकाने यावे .

  • जर रुग्ण दूर प्रांतात राहत असेल तर niraamaywellness@gmail.com या इमेल आईडी वर खालील माहिती कळवावी.
    पेशंटचे संपुर्ण नाव | जन्मतारीख | पत्ता | संपर्क नं | आजारांसंबंधी संक्षिप्त माहिती | रिपोर्ट्स (असतील तर)

  • दूर प्रांतात राहत असणार्या रुग्णास संगणक ज्ञान नसल्यास त्याने खालील माहिती पोस्ट अथवा कुरियर द्वारे पुणे सेंटरला पाठवावी.
    पेशंटचे संपुर्ण नाव | जन्मतारीख | पत्ता | संपर्क नं | आजारांसंबंधी संक्षिप्त माहिती | रिपोर्ट्स (असतील तर)