संपर्क करा

niraamay_logo_big_contact

पुणे शाखा

ऑफिस न. १०१, पहिला मजला, मांडके बिझनेस सेंटर,
आप्पा बळवंत चौक, पुणे , महाराष्ट्र , भारत.

वेळ : शनिवार ते गुरुवार दुपारी २.०० ते ८.००

फोन : 020-4904 1000

चिंचवड शाखा

सी १-, शॉप नं. १२, शांतीबन सोसायटी,
सेवाविकास बँकेशेजारी,
चापेकर चौकाजवळ, चिंचवड पुणे.

वेळ : शनिवार ते मंगळवार दुपारी २.०० ते रात्री ८.००

फोन : 020-4904 1000

फोनवरून उपचार :
वेळ – सकाळी ८.०० ते रात्री १०.००

Email : niraamaywellness@gmail.com

मुंबई शाखा

ऑफिस न. ४०७ ते ४१० , सेनापती बापट मार्ग , दादर (W) , मुंबई : ४०००२८ महाराष्ट्र भारत

वेळ : शनिवार ते गुरुवार दुपारी १२.०० ते ८.००

फोन : 020-4904 1000

कोल्हापूर शाखा

पी के पी एम्पायर, ३ रा मजला, शाहूपुरी,
५ वी गल्ली, सन्मती को. ऑप. बॅंककेजवळ, दीपक ऑटोमोबाईल समोर,
कोल्हापूर,  महाराष्ट्र, भारत.

वेळ : शनिवार ते गुरुवार दुपारी २.०० ते रात्री ८

फोन : 020-4904 1000

आपल्या प्रतिक्रिया द्या